Zdravie

Fyzická aktivita, dôležitá pre opatrovateľov

Fyzická aktivita je dobrá pre každého. O to viac pre opatrovateľov, vystavených chronickému stresu a vysokému riziku choroby. V štúdii 68 neformálnych opatrovateľov na Univerzite Britskej Kolumbie bola polovica účastníkov zaradená do programu aeróbneho cvičenia pod dohľadom najmenej troch 40-minútových stretnutí týždenne, pričom iné nemenili jeho fyzickú aktivitu. Po šiestich mesiacoch prvá skupina významne zlepšila svoju kardiorespiračnú kondíciu a znížila index telesnej hmotnosti, ako aj úroveň vnímaného chronického stresu v porovnaní s druhou skupinou. Okrem toho, ochranné štruktúry na koncoch chromozómov tých, ktorí boli trénovaní, boli dlhšie, čo naznačuje spomalenie bunkového starnutia. Tieto štruktúry, teloméry, pôsobia v skutočnosti trochu ako fretky zo šnúrok, ktoré im bránia rozstrapkávať sa.

zdroj: Psychoneuroendocrinology

Ak chcete čítať: opatrovatelia: Matky sendviče medzi svojimi deťmi na vzostup a ich starnúce rodičia